Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały 2016 rok Uchwały 2016 rok


2016 rok

Uchwała nr XX/176/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Stara Jastrząbka na lata 2009 – 2016.

- załącznik nr 1 - do uchwały XX/176/2016

Uchwała nr XX/177/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę gruntów w Starej Jastrząbce.

Uchwała nr XX/178/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: sprzedaży gruntów położonych w Róży w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XX/179/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka km 6+664 – 6+949 (0,285 km)”.

Uchwała nr XX/180/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna km 8+950 – 8+950 (0,45 km)”.

Uchwała nr XX/181/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1293R Chotowa – Borowa km 1+737 – 3+922 (2,185km)”.

Uchwała nr XX/182/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna km 3+812 – 4+242 (0,43 km)”.

Uchwała nr XX/183/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016.

Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy na 2016 r.

Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna na 2016 rok.

Uchwała nr XXI/186/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.

Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wykupu gruntu na poszerzenie drogi w Głowaczowej

Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej policji w Rzeszowie sprzętu komputerowego

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2017 na realizację zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres"

Uchwała nr XXII/192/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna na 2016 rok

Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom

Uchwała nr XXII/194/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie sprzętu komputerowego.

Uchwała nr XXII/195/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Grabinach

Uchwała nr XXII/196/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Borowej w drodze bezprzetargowej

Uchwała nr XXII/197/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017

Uchwała nr XXII/198/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. Przebudiowa drogi powiatowej Nr 1290 R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna budowa chodnika w km 8+340 - 8+790

Uchwała nr XXII/199/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała nr XXIII/200/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/226/2001 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2001 roku w sprawie ustalenia liczby sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom

Uchwała nr XXIII/202/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nma terenie gminy Czarna.

Uchwała nr XXIII/203/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wykupu gruntu w Czarnej

Uchwała nr XXIII/204/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Jaźwinach w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr XXIII/205/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wykupu gruntów na poszerzenie drogi w Grabinach

Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania porozumienia o wzajemniej współpracy między Gminą Czarna i Gminą Banie

Uchwała nr XXIII/207/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarna na lata 2016 - 2025

Uchwała nr XXIV/209/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/521/2006 Rady Gminy Czarna z dnia 28.09.2006 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

Uchwała nr XXIV/210/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała nr XXIV/211/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wykupu gruntu na poszerzenie drogi w Grabinach

Uchwała nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wykupu i zamiany gruntu na poszerzenie drogi w Grabinach

Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Dębickiego

Uchwała nr XXIV/214/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała nr XXV/215/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Grabinach

Uchwała nr XXV/216/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XXV/217/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XXV/218/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XXV/219/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarna oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty

Uchwała nr XXV/220/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej

Uchwała nr XXV/221/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarna na 2015 rok

Uchwała nr XXV/222/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała nr XXVI/224/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obehjmującego część miejscowości Żdżary w Gminie Czarna - cmentarz z otoczeniem.

Uchwała nr XXVI/225/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w grabinach i głowaczowej od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie

Uchwała nr XXVI/226/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie sprzedaży nieruchomości w Czarnej w drodze bezprzetargowej

Uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie wykupu gruntu w Czarnej

Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Głowaczowej

Uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1293R Chotowa - Borowa km 2+960 - 4+083"

Uchwała nr XXVI/230/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/179/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka km 6+664-6+949(0,285 km)"

Uchwała nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała nr XXVI/232/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała nr XXVI/233/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016.

Uchwała nr XXVII/234/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia udziałów 6/20 w nieruchomości położonej w Czarnej.

Uchwała nr XXVII/235/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 r w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarna.

Uchwała nr XXVII/236/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna w roku 2017 i 2018 na realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej w ramach "Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV"

Uchwała nr XXVII/237/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279 Róża - Stara Jastrząbka w km 0+0,00-4+434,00"

Uchwała nr XXVII/238/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016.

Uchwała nr XXVII/239/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała nr XXVIII/240/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 rw sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/228/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Głowaczowej

Uchwała nr XXVIII/241/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 r w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarna a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przekazania Gminie Radomyśl Wielki zadania publicznego - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

Uchwała nr XXVIII/242/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 r w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Czarnej

Uchwała nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/182/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1278R Podlesie - Czarna km. 3+812 - 4+242 (0,43 km)"

Uchwała nr XXVIII/244/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290 R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna - budowa chodnika w km 8+340-8+790."

Uchwała nr XXVIII/245/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1293R Chotowa - Borowa km 2+960-4+083"

Uchwała nr XXVIII/246/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała nr XXVIII/247/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Grabinach od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie

Uchwała nr XXIX/248/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/210/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała nr XXIX/249/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2017 na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych.

Uchwała nr XXIX/250/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1293R Chotowa - Borowa w km 2+440 - 4+350 oraz 5+850 - 6 +925 w miejscowości Głowaczowa i Borowa"

Uchwała nr XXIX/251/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XXIX/252/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016.

Uchwała nr XXIX/253/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

Uchwała Nr XXX/254/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/145/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

Uchwała Nr XXX/255/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa

Uchwała Nr XXX/256/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Golemki

Uchwała Nr XXX/257/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Golemki

Uchwała Nr XXX/258/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Grabiny

Uchwała Nr XXX/259/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Żdżary

Uchwała Nr XXX/2602016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Stara Jatrząbka

Uchwała Nr XXX/261/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w miejscowości Przeryty Bór

Uchwała Nr XXX/262/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek numer 278/2 oraz 277 położonych we wsi Róża na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXX/263/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarna

Uchwała Nr XXX/264/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie szczegółego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XXX/265/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1293R Chotowa - Borowa km 2+960 - 4+083" zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/245/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 7 września 2016 roku

Uchwała Nr XXX/266/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/250/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1293R Chotowa - Borowa w km 2+440 - 4+350 oraz 5+850 - 6 +925 w miejscowości Głowaczowa i Borowa"

Uchwała Nr XXX/267/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna

Uchwała Nr XXX/268/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2016 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała Nr XXXI/269/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Grabiny

Uchwała Nr XXXI/270/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejsciowości Czarna

Uchwała Nr XXXI/271/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Uchwała Nr XXXI/272/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/273/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Czarna na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna

Uchwała Nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała Nr XXXI/276/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała Nr XXXII/277/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/278/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w miejscowości Czarna w budynku znajdującym się na działce nr 780 przy ulicy Konarskiego 27 na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXXII/279/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2017 roku na realizację zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w miejsocowści Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka - etap I, Przeryty Bór - etap II, Róża - etap III"

Uchwała Nr XXXII/280/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2017 roku na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnej"

Uchwała Nr XXXII/281/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2017 roku na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna

Uchwała Nr XXXII/282/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016

Uchwała Nr XXXII/283/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Starej Jastrząbce

Uchwała Nr XXXIII/284/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała Nr XXXIII/285/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w Starej Jastrząbce w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXXIII/286/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXIII/287/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchylenia "programu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna na lata 2016 - 2032"

Uchwała Nr XXXIII/288/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/118//2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Uchwała Nr XXXIII/289/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/237/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka w km 0+000,00-4+434,00

Uchwała Nr XXXIII/290/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna budowa chodnika w km 7 + 829 - 8 + 537."

Uchwała Nr XXXIII/291/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XXXIII/292/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/236/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2017 i 2018 na realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej w ramach "Programu czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV"

Uchwała Nr XXXIII/293/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/457/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Uchwała Nr XXXIII/294/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji przez Gminę Czarna Projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020".

Uchwała Nr XXXIII/295/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2017 na realizację projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"

Uchwała Nr XXXIII/296/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2016.

Uchwała Nr XXXIII/297/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała budżetowa Gminy Czarna na rok 2017 Nr XXXIII/298/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXXIII/299/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 data wytworzenia2017-03-21
data udostępnienia2017-03-21
sporządzone przezMateusz Kusek
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin222
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@