Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Czarna
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1389 - BIP - Urząd Gminy Czarna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Czarna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czarna.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2004-09-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Lipiński, sekretariat@czarna.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wykaz budynków

Urząd Gminy w Czarnej:

 • Budynek główny Urzędu znajduje się przy ul. Dworcowa 6
 • Drugi budynek Urzędu mieści się przy ul. Spółdzielczej 4

1. Informacje o dojeździe do obiektu komunikacją publiczną.

Do Urzędu Gminy w Czarnej przy ul. Dworcowa 6 i ul. Spółdzielczej 4, można dojechać komunikacją publiczną (liniami autobusowymi oraz PKP).

 • Przystanek autobusowy: ul. Dworcowa przy Dworcu PKP
 • Przystanek PKP: Czarna Tarnowska
 • Przystanki znajdują się w odległości:

- ok 50 metrów od  Urzędu Gminy w Czarnej przy ul. Dworcowa 6

- ok 130 metrów budynku Urzędu Gminy w Czarnej przy ul. Spółdzielczej 4.

 

2. Informacja o możliwości obsługi osób z niepełnosprawnością i korzystania z  miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Obsługa osób z niepełnosprawnością jest możliwa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 14 676 10 30. 
 • Obsługa odbywa się na Sali konferencyjnej w budynku (GCKiP) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, ul. Dworcowej 6A.
 • Przy budynku jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, szerokość korytarzy oraz drzwi pozwala na swobodne poruszanie.
 • Przy budynku GCKiP  jest wyznaczone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

 

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Do wyższych pięter można dotrzeć schodami. W budynkach brak zamontowanej windy.

 

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Urząd nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń w budynkach Urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Urząd zapewnia możliwość skorzystania przez osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z pomocy pracownika Urzędu. Usługa jest bezpłatna oraz dostępna w godzinach pracy Urzędu.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 

7. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Urząd nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz nie posiada pętli indukcyjnych.

Metryka

data wytworzenia
2020-11-20
data udostępnienia
2020-11-20
sporządzone przez
INTERmedi@ Spółka Jawna
opublikowane przez
Kusek Mateusz
ilość odwiedzin
792
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.