Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Czarna
Menu góra
Strona startowa Przetwarzanie danych osobowych - RODO Informacje ogólne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje ogólne, bieżące, menu 1382 - BIP - Urząd Gminy Czarna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje ogólne

Informacje ogólne

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Urząd Gminy w Czarnej informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/i dane osobowe, jest Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, numer telefonu 14 676 10 30, adres e-mail: sekretariat@czarna.com.pl.

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy Czarna.

Informujemy, że:

1. Pan/i ma prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych.

2. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Pan/i ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy Czarna.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Pan/i stara.

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Pana/i zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, e-mail: m.kusek@czarna.com.pl.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Metryka

data wytworzenia
2018-05-25
data udostępnienia
2018-05-25
sporządzone przez
opublikowane przez
Mateusz Kusek
ilość odwiedzin
660
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.