Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Czarna
Menu góra
Strona startowa Kontrole Sprawozdanie z kontroli problemowej prowadzenia spraw z zakresu rejestru wyborców 2005
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawozdanie z kontroli problemowej prowadzenia spraw z zakresu rejestru wyborców 2005, bieżące, menu 1169 - BIP - Urząd Gminy Czarna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawozdanie z kontroli problemowej prowadzenia spraw z zakresu rejestru wyborców 2005

Sprawozdanie z kontroli problemowej prowadzenia spraw z zakresu rejestru wyborców 2005

Sprawozdanie

 

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2005r. przez mgr Romana Ryniewicza - Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie oraz mgr Stanisława Franczyka - gł. specjalistę Delegatury KBW w Rzeszowie w Urzędzie Gminy w Czarnej.

Tematyką kontroli objęto   sprawy z zakresu prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców i wykorzystania dotacji przeznaczonej na ten cel oraz wydatkowania środków finansowych związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 12 września 2004r.

W trakcie kontroli informacji udzielali oraz dokumenty udostępniali:

1. Pan Stanisław Zieliński - sekretarz Gminy

2. Pani Alicja Mikosz - inspektor ds. ewidencji ludności UG

3. Pan Krzysztof Pękała - referent UG

Ustalono następujący stan faktyczny:

1. Prowadzony w Urzędzie Gminy rejestr wyborców spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 12.04.2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. Nr 46, poz.499 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.03.2004r. (Dz.U. Nr 42, póz. 388). Do prowadzenia rejestru stosuje się technikę komputerową przy wykorzystaniu programu PIK. W posiadaniu pracownika prowadzącego rejestr wyborców znajduje się komplet niezbędnych przepisów i wyjaśnień prawnych;

2. Dane osobowe dotyczące stałych mieszkańców gminy aktualizowane są w sposób prawidłowy i systematyczny - zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 11.03.2004r. Wnioski mieszkańców o wpis do rejestru zawierają wymagane dane, decyzje Wójta w tej sprawie podpisywane były niezwłocznie. Zalecono, aby wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców poprzedzone było przeprowadzeniem   postępowania   sprawdzającego   zasadność złożenia wniosku, z którego należy sporządzić notatkę służbową. We wszystkich przypadkach, o wpisaniu wyborcy do rejestru na własny wniosek, zawiadamiano właściwy urząd miasta/gminy. Po otrzymaniu podobnego zawiadomienia z innego urzędu, wyborcę skreślano z własnego rejestru. Wyborców którzy utracili prawa wyborcze - po


 

otrzymaniu stosownego zawiadomienia z sądu - wykreślano z rejestru. Dopełniono obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1-8 rozporządzenia MSWiA w sprawie rejestru wyborców w zakresie wymiany informacji pomiędzy urzędem gminy/miasta, w której wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na taki pobyt a urzędem gminy/miasta, w której wyborca został wpisany do rejestru wyborców w wyniku zameldowania na pobyt stały lub na własny wniosek.

W bazie danych rejestru wyborców znajduje się 4 karty dodatkowe rejestru (zielone) w tym: 3 obejmujące osoby stale zamieszkałe bez zameldowania na pobyt stały (§3 ust.2 pkt 2 lit.a rozporządzenia MSWiA) i 1 kartę obejmującą osobę zamieszkałą na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jej zameldowania na pobyt stały oraz 12 kart (różowe) w tym: 7 dla osób objętych rejestrem i pozbawionych praw wybierania, 4 karty obejmujące osoby wpisane do rejestru wyborców w innej gminie i 1 osobę wpisaną do rejestru w tej gminie, ale zamieszkałą pod innym adresem niż adres jej zameldowania na pobyt stały.

Zbiór kart dodatkowych rejestru prowadzony jest w sposób prawidłowy i bardzo staranny.

3. Brak jest wniosków o udostępnianie rejestru wyborców w myśl przepisu § 10 rozporządzenia MSWiA.

4. Zgodnie z pismem Delegatury KBW z dnia 27 stycznia 2000 r. sygn. KBW DRz-423/11/2000 opracowane zostały i przesłane w wyznaczonym terminie meldunki o stanie rejestru wyborców. Meldunki sporządzone zostały terminowo i prawidłowo. Stwierdzono, iż aktualizacja rejestru prowadzona jest systematycznie. W trakcie kontroli zapoznano pracownika prowadzącego rejestr ze zmianami w sporządzaniu kwartalnych i miesięcznych meldunków. W wyznaczonym terminie przesłano do Delegatury KBW szczegółowe rozliczenie kart dodatkowych rejestru wyborców.

5. Urząd Gminy otrzymał w 2004r. dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1683 zł. Przyznane środki finansowe na prowadzenie rejestru wyborców zostały w 2004r. wydatkowane w całości na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego rejestr (wraz z pochodnymi).

6. Stwierdzono, iż przyznane przez Delegaturę KBW w Rzeszowie środki finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów


 

uzupełniających do Senatu RP w dniu 12.09.2004r. wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczonym celem. Wójt Gminy złożył terminowo stosowne sprawozdanie w tym zakresie.

7. Z sekretarzem gminy omówione zostały także założenia do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu RP na poziomie obwodowej komisji wyborczej. We wszystkich 12 stałych obwodów głosowania utworzonym na obszarze gminy Czarna, dane o wynikach głosowania będą wprowadzane drogą informatyczną przez komisje obwodowe przy użyciu programu „Kalkulator wyborczy". Dane te zostaną przesłane z 12 obwodów głosowania za pośrednictwem sieci publicznej Internet, do podsystemu obsługi Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.


 

Kontrolę przeprowadzili:

Roman Ryniewicz


 

Stanisław Franczyk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, dnia 16.06.2005r.


 

 


 

 

Metryka

data wytworzenia
2005-06-30
data udostępnienia
2005-06-30
sporządzone przez
opublikowane przez
Mateusz Kusek
ilość odwiedzin
918
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.