Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'OGŁOSZENIE O PRZETARGU - ROBOTY BUDOWLANE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEPUBLICZNEJ w Starej Jastrząbce ' O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

organizowanym na zasadach określonych w KODEKSIE CYWILNYM

Organizator - Gmina Czarna, 39-215 Czarna , ul. Dworcowa 6, ogłasza przetarg NR: IUE 271-4/2018KC - o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 EURO .

1.0.  Przedmiot przetargu 

 1.1. ROBOTY BUDOWLANE:   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEPUBLICZNEJ   działka nr ewid.: 3320/1 w km 0+000,00 - 0+300,00 w Starej Jastrząbce.

Przebudowa drogi gminnej obejmuje ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstw nawierzchni bitumicznej.     Roboty w pasie drogowym związane z przebudową obejmować będą m.in.: wzmocnienie konstrukcji drogi z nawierzchnią.

-          Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych –  gr. 4cm,

-          Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych–  gr. 4cm,

-          Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm  –  gr.10cm,

-     Uzupełnienie poboczy warstwą z kruszywa łamanego – śr. gr.7cm

 Zadanie dofinansowane w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.

 1.3.  Dokumentacja   projektowa - projekt budowlany, przedmiary robót wykonane  przez  firmę: Biuro Projektowe ARCHIKOM Bogusław Czarnik siedzibą:  39-200 Dębica, ul. Parkowa 1, dokumenty stanowią załączniki do Warunków Przetargu.

 Termin wykonania zamówienia : od dnia zawarcia umowy do 30.08.2018 r.

2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną brutto.

3. Miejsce i termin składania ofert : Urząd Gminy Czarna, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 - Sekretariat,

   Termin: do 20.06.2017 r. godz. 10:00

  4. Organizator przetargu zastrzega , że warunki przetargu mogą zostać zmienione a przetarg może zostać odwołany również po otwarciu ofert .

 5. Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

 6. Wymagania formalne dotyczące oferty: Treść oferty musi spełniać wymogi Warunków Przetargu.

 7. Warunki Przetargu wraz załącznikami są zamieszczone na stronie internetowej: www.czarna.com.pl oraz udostępniane w  siedzibie organizatora przetargu  Urząd Gminy Czarna, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 – pokój nr 3.

 

Czarna dnia 12.06.2018 r.                                                                                                    ZATWIERDZAM:

                                                                                                                                                  Józef Chudy

                                                                                                                                            WÓJT GMINY CZARNA

 

Do pobrania:

- SIWZ

- Dokumentacjadata wytworzenia2018-06-12
data udostępnienia2018-06-12
sporządzone przezEugeniusz Pyziński
opublikowane przezTomasz Cyboran
data wykonania2018-06-14
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@