Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Ochrona Środowiska
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska


Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanych przedsięwzięć

podstawa prawna

1). art. 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z § 2 §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2010 r. nr 213, poz. 1397),

2). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
    (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

wydział

Miejsce: Urząd Gminy Czarna, ul. Spółdzielcza 4, pok. nr 3

w poniedziałki od godz. 08:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 07:00 – 15:00

wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami:

1)  w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony zgodnie z art. 66, w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

2)  w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5, w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 Karta informacyjna powinna zawierać dane, w szczególności o:

• rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

• powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu  budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich  wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,

• rodzaju technologii,

• ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

• przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

• rozwiązaniach chroniących środowisko,

• rodzaju i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

• możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

• obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

 3)  poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (albo mapę sytuacyjno wysokościowa- tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin),

4)    wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

 

 5)  w  przypadku  prowadzenia  sprawy  przez  pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.

opłaty

- 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

- 105 zł – przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- 205 zł- opłata za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

- 17 zł- opłata od każdego przedłożonego pełnomocnictwa

termin

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania kompletnych dokumentów, nie wliczając czasu na uzyskanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z organami określonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

tryb odwołania

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

inne


data wytworzenia2012-02-20
data udostępnienia2012-02-20
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin110
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@