Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Nieruchomości sprzedaż/dzierżawy/licytacje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nieruchomości sprzedaż/dzierżawy/licytacje Nieruchomości sprzedaż/dzierżawy/licytacje


OGŁOSZENIE WÓJT GMINY CZARNA OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY /LICYTACJĘ/

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY CZARNA

OGŁASZA 

II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY /LICYTACJĘ/

 

Na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości, położonych w Głowaczowej:

 

1) Działka nr ew. 1004/24 o pow. 0,1799 ha, stanowiąca własność Gminy Czarna objęta RZ1D/00049863/9,

 

Cena wywoławcza nieruchomości 35  980, 00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych ) + należny podatek Vat

Wadium 2 000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych)

 

Przetarg odbędzie się 28 lutego  2018 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy  Czarna
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spółdzielczej 4,        39-215 Czarna.

 

2) Działka nr ew. 1004/22 o pow. 0,1795 ha, stanowiąca własność Gminy Czarna objęta RZ1D/00049863/9,

 

Cena wywoławcza nieruchomości 35 900, 00 zł netto  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset  złotych) + należny podatek Vat

Wadium 2 000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych)

 

Przetarg odbędzie się 28 lutego 2018 roku o godz.  9.15 w Urzędzie Gminy  Czarna
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spółdzielczej 4,        39-215 Czarna.

 

3) Działka nr ew. 1004/21 o pow. 0,1930 ha, stanowiąca własność Gminy Czarna, objęta RZ1D/00049863/9,

 

Cena wywoławcza nieruchomości 38 600, 00 zł netto  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy  sześćset złotych) + należny podatek Vat

Wadium 2 000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych)

 

Przetarg odbędzie się 28 lutego  2018 roku o godz.  9.30 w Urzędzie Gminy  Czarna
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spółdzielczej 4,       39-215 Czarna.

 

4) Działka nr ew. 1004/17 o pow. 0,0462 ha i dz. nr ew. 1004/13 o pow. 0,1331 ha, (łączna powierzchnia 0,1793 ha)  stanowiąca własność Gminy Czarna objęta RZ1D/00049863/9,

 

Cena wywoławcza nieruchomości 35 860, 00 zł netto  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych)

Wadium 2 000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych),

 

Przetarg odbędzie się 28 lutego 2018 roku o godz.  9.45 w Urzędzie Gminy  Czarna
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spółdzielczej 4,        39-215 Czarna.

 

5) Działka nr ew. 1004/14 o pow. 0,0965 ha i dz. ner ew. 1004/18 o pow. 0,0832 ha,(łączna powierzchnia 0,1797 ha) stanowiąca własność Gminy Czarna objęta RZ1D/00049863/9,

Cena wywoławcza nieruchomości 35 940, 00 zł netto  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) + należny podatek Vat

 

Wadium 2 000,00 zł  (słownie: dwa tysiące  złotych)

 

Przetarg odbędzie się 28 lutego  2018 roku o godz.  10.00 w Urzędzie Gminy  Czarna
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spółdzielczej 4,        39-215 Czarna.

 

 

Wadium w wysokości 2 000,00 zł na każdą z wyżej wymienionych działek należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy  Czarna          w PBS Dębica nr 56 8642 1139 2013 3928 3328 0006 w takim terminie aby najpóźniej w dniu 23 lutego 2018 roku wpłata znajdowała się na podanym rachunku Urzędu Gminy.

 

Jedno postąpienie  wynosi 1% ceny wywoławczej (cena netto) zaokrąglonych do pełnych złotych + należny podatek VAT.

Cena osiągnięta w przetargu jest ceną netto, do której zostanie doliczony 23% podatek VAT (cena brutto).

                         

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna dla obszaru objętego w/w działkami.

Na wszystkie ww. działki (przed podziałem 1004/6 i 1004/8) została wydana decyzja ustalająca warunki  z dnia zabudowy znak UG.6730.74.2017 dla „budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących w miejscowości Głowaczowa gmina Czarna”.

 

Teren uzbrojony w sieci komunalne: wodociągowa, elektryczna położona obok działek, natomiast siec gazowa i sanitarna            w odległości ok. 100 m.

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Przyborowie oraz Dom Kultury w Przyborowie znajdują się w odległości ok. 250 m.            W pobliżu działek las.

 

Dojazd do działek zapewnia wewnętrzna droga urządzona na działce nr ew. 1004/23 i 1004/20 włączone do drogi publicznej poprzez istniejące drogi gminne z nawierzchnią asfaltową dz. nr ew. 988 i 1000.

 

W przetargu mogą wziąć udział  osoby  fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu  jest okazanie  komisji przetargowej  dowodu osobistego i dowodu terminowej wpłaty vadium.

Osoby działające jako pełnomocnicy winny posiadać  oryginalne pełnomocnictwo  szczególne do udziału  w przetargu  w imieniu oferenta z notarialnie potwierdzonym podpisem mocodawcy  i uiszczoną opłatą  skarbową  od pełnomocnictwa.

W przypadku osób fizycznych  pozostających  w majątkowej wspólnocie  małżeńskiej
 i przystępujących do przetargu  jednoosobowo  pisemną zgodę  współmałżonka  na udział
 w przetargu i zakup nieruchomości. Przedstawiciele  osób prawnych i spółek  lub  przedsiębiorców  aktualny  odpis KRS-u.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania stosownego oświadczenia. Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dowód tożsamości.

Licytantowi który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym  wadium zostanie zwrócone. Uchylenie się wygrywającego przetarg od  zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium.

Dodatkowe informacje  dotyczące operatu szacunkowego oraz lokalizacji przedmiotowych działek można uzyskać pod nr           tel.  14 6761087 oraz w Urzędzie Gminy Czarna, przy ul. Spółdzielczej 4 w pokoju nr 4.                                                                                                                                                      

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu nie podając przyczyny.

 

 

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                               Józef Chudy          data wytworzenia2018-01-24
data udostępnienia2018-01-24
sporządzone przezMArta Cebulak
opublikowane przezWaldemar Lipiński
ilość odwiedzin324
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@