Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego


Sporządzenie aktu małżeństwa

podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity (Dz.U. Nr 161 poz. 1688 z 2004 r.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych
zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania
i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz.884 z późn.
zm.).
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz.59 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz.960 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z
późn.zm.),
• Ustawa z dnia 12 listopada 1965r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46 poz.290 z późn.zm.).
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r. poz.1635).

wydział

Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego

- w poniedziałki od godz. 08:00 - 16:00
- od wtorku do piątku od godz. 07:00 - 15:00

Zawarcie małżeństwa cywilnego może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc i jeden dzień od dnia podpisania przez narzeczonego i
narzeczoną zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Termin zawarcia ślubu cywilnego uzgadniany
jest po złożeniu przez narzeczonych zapewnienia. Zaświadczenie stwierdzające zawarcie małżeństwa konkordatowego
duchowny przekazuje do USC właściwego według miejsca zawarcia małżeństwa przed upływem 5 dni od jego zawarcia - celem
sporządzenia aktu małżeństwa.

wymagane dokumenty

> Ślub cywilny - małżeństwo zawierane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński muszą mieć ukończone 18 lat, ale Sąd Rodzinny może z ważnych powodów
zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie która ukończyła 16 lat.
- Kawaler/panna: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Czarną).
- Rozwiedziony/a: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Czarną), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób które zawierały poprzedni ślub poza Czarną), albo odpis prawomocnego orzeczenia Sądu o rozwodzie.
- Wdowiec/wdowa: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Czarną), odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeżeli zmarł poza Czarną).
- Cudzoziemiec: dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo (oryginał zaświadczenia+tłumaczenie) lub zezwolenie sądu zwalniające z obowiązku przedstawienia zaświadczenia, w przypadku kiedy otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody oraz paszport cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo, odpis aktu urodzenia (oryginał+tłumaczenie) dla osób urodzonych poza Czarną.
> Ślub konkordatowy - to małżeństwo zawierane przed duchownym, wywierające skutki cywilno-prawne. Osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński w formie konkordatowej winna wystąpić do USC właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Do wydania tego zaświadczenia są wymagane dokumenty:
- Kawaler/panna: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Czarną).
- Rozwiedziony/a: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Czarną), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób które zawierały poprzedni ślub poza Czarną), albo odpis prawomocnego orzeczenia Sądu o rozwodzie.
- Wdowiec/wdowa: dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Czarną), odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeżeli zmarł poza Czarną).
- Cudzoziemiec: dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo (oryginał zaświadczenia+tłumaczenie) lub zezwolenie sądu zwalniające z obowiązku przedstawienia zaświadczenia, w przypadku kiedy otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody oraz paszport cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo, odpis aktu urodzenia (oryginał+tłumaczenie) dla osób urodzonych poza Czarną.

opłaty

• 84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa,
• 3 odpisy skrócone aktu małżeństwa wydawane przy sporządzeniu aktu - zwolnione od opłaty skarbowej.


termin

Niezwłocznie, po zawarciu małżeństwa - ślub cywilny.
Niezwłocznie, w dniu otrzymania dokumentu od duchownego- ślub konkordatowy.

tryb odwołania

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o odmowie
wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia, o odmowie
wydania zaświadczenia do ślubu konkordatowego, o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa, o odmowie wydania
zaświadczenia do ślubu za granicą strona może zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie do Sądu Rejonowego w Dębicy w
ciągu 14-tu dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC
uzasadniają odmowę dokonania czynności.

inne


data wytworzenia2007-04-02
data udostępnienia2007-04-02
sporządzone przez
opublikowane przezTomasz Cyboran
ilość odwiedzin109
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@