Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego


Sporządzenie aktu zgonu

podstawa prawna

• Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami)
• Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).

wydział

Transkrypcji aktu zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy. Wydana zostaje decyzja o wpisaniu aktu do polskich ksiąg. Na podstawie decyzji, w księdze zgonów sporządzony zostaje akt małżeństwa, z którego, na wniosek Klienta wydane zostają nieodpłatnie 3 egzemplarze odpisów aktu zgonu.
Przy odbiorze decyzji należy wypełnić podanie o wydanie 3 egz. odpisów aktu zgonu, na którym nakleja się znaczki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł. wykupione w kasie Urzędu Gminy i Miasta.
Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera kompletnych danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu i poinstruowany, w jaki sposób należy to uczynić. Akt zgonu uzupełnia się na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia – gdy kawaler lub panna, lub małżeństwa, gdy osoba zmarła kiedykolwiek pozostawała w związku małżeńskim.

wymagane dokumenty

• Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, datę, miejscowość oraz kraj, w którym nastąpił zgon, dane osoby zmarłej oraz oświadczenie wnioskodawcy, że nie dokonano wpisu wymienionego aktu do polskich ksiąg w żadnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski, czytelny podpis wnioskodawcy,
• Odpis aktu zgonu lub jego kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydał albo polskiego konsula – oryginał,
• Tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, sporządzony przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula – oryginał,
• Dowód osobisty osoby zmarłej,
• Do odbioru decyzji konieczny jest dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany, ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby – do wglądu.

opłaty

• Opłata skarbowa za decyzję wynosi 50 zł.

termin

W większości przypadków decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg aktu zgonu wydawana jest od ręki przy zgłoszeniu. Może także zostać uzgodniony dogodny dla Klienta termin odbioru dokumentu, w przypadku, gdy klient nie chce lub nie może czekać na załatwienie sprawy od ręki.
Jedna sprawa wymaga ok. 1 godz.

tryb odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiegoo za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czarna w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym w Biurze Obsługi Klienta na parterze urzędu.

inne


data wytworzenia2007-04-02
data udostępnienia2007-04-02
sporządzone przez
opublikowane przezTomasz Cyboran
ilość odwiedzin91
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@