Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały 2018 rok Uchwały 2018 rok


---- 5468.pngUchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarna.
---- 5468.pngUchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarna.

---- 5468.pngUchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czarna.

---- 5468.pngUchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Gminy Czarna.

---- 5468.pngUchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarna.

---- 5468.pngUchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarna.

---- 5468.pngUchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

---- 5468.pngUchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

---- 5468.pngUchwała Nr I/9/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

---- 5468.pngUCHWAŁA Nr II/10//2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czarna.
---- 5468.pngUchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
---- 5468.pngUCHWAŁA Nr II/12/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna.

---- 5468.pngUCHWAŁA   Nr II/13/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa.

---- 5468.pngUCHWAŁA Nr II/14/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Grabiny.

---- 5468.pngUCHWAŁA  Nr II/15/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Czarna na 2019 rok.
---- 5468.pngUchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania  publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

---- 5468.pngUCHWAŁA   Nr III/18/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Grabiny.

---- 5468.pngUCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Statutów sołectwom Gminy Czarna.

---- 5468.pngUchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Czarna z dnia  20 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

---- 5468.pngUCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

---- 5468.pngUCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

---- 5468.pngUCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarna w zakresie dożywiania „Posiłek dla dziecka lub ucznia w przedszkolu lub szkole" na lata 2019-2023.

---- 5468.pngUCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

---- 5468.pngUCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

---- 5468.pngUCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

---- 5468.pngUchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Czarna z dnia  20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

---- 5468.pngUCHWAŁA Nr III/28/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

---- 5468.pngUchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania  publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

---- 5468.pngUCHWAŁA   Nr IV/31/2018 Rady Gminy Czarna  z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie  wyrażenia zgody na wykup nieruchomości w miejscowości Czarna.

---- 5468.pngUchwała   Nr IV/32/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie  wyboru przedstawicieli do zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich  z siedzibą w Woli Rzędzińskiej.

---- 5468.pngUCHWAŁA  Nr IV/33/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/19/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

---- 5468.pngUCHWAŁA  Nr IV/34/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/465/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

---- 5468.pngUCHWAŁA  Nr IV/35/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/506/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

---- 5468.pngUCHWAŁA  Nr IV/36/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/560/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

---- 5468.pngUCHWAŁA Nr IV/37/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2018.

---- 5468.pngUchwała Nr IV/38/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

---- 5468.pngUchwała nr IV/40/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.data wytworzenia2018-11-21
data udostępnienia2018-11-21
sporządzone przezLipiński Waldemar
opublikowane przezWaldemar Lipiński
ilość odwiedzin335
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@