Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały 2015 rok Uchwały 2015 rok


2015 rok
 
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Grabinach
 
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie wykupienia gruntów w miejscowości Głowaczowa
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna
 
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Żdżary w Gminie Czarna
 
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna
 
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna na 2015 rok.
 
Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy na 2015 rok.
 
Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Czarna
 
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej sieci wodociągowej na okres powyżej 3 lat
 
Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
 
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna.
 
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czarna.
 
Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna.
 
Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia sczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
 
Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 
Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
 
Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/467/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.
 
Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.
 

Uchwała nr VII/62/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna.

Uchwała nr VII/64/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. „Golemki 1/2015”

Uchwała nr VII/65/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna.

Uchwała nr VII/66/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej.

Uchwała nr VII/67/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Róży i Żdżarach.

Uchwała nr VII/68/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Chotowej.

Uchwała nr VII/69/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Grabinach.

Uchwała nr VII/70/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Grabinach.

Uchwała nr VII/71/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wykupu gruntu na poszerzenie drogi w Czarnej.

Uchwała nr VII/72/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Czarnej.

Uchwała nr VII/73/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Uchwała nr VII/74/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

Uchwała nr VII/75/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie:  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Czarnej.

Uchwała nr VII/76/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasenta oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna.

Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

Uchwała nr IX/81/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Żdżarach.

Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Czarnej.

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia w Gminie Czarna samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”.

Uchwała nr IX/84/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Czarna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/22/2014 r Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – granica powiatu – Chotowa – budowa chodnika w miejscowości Chotowa”.

Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/75/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Czarnej.

Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Głowaczowej.

Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wykupu gruntu na poszerzenie drogi w Grabinach.

Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/210/2004 Rady gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Czarnej.

Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarna na 2014 rok.

Uchwała nr XI/95/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Czarna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej.  

Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2016 roku na realizację zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej”

Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad organizowania pogrzebów przez Gminę Czarna.

Uchwała nr XII/100/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia od Kierownika Posterunku Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Róża – Stara Jastrząbka.

Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2016 roku na realizacje zadania p.n. ”Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Żdżary”.

Uchwała nr XII/103/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Czarnej.

Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.

Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Czarnej.

Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: wykup gruntu w Borowej.

Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: sprzedaży gruntu położonego w Borowej w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę Gminnemu Centrum Kultury i Promocji w Czarnej budynku Domu Kultury w Starej Jastrząbce wraz z terenem przyległym do budynku w części przeznaczonej na prowadzenie działalności kulturalnej na okres powyżej 3 lat.

Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2016 roku na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych”.

Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2016 roku na realizację zadania „Budowa boiska i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Starej Jastrząbce”.

Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Grabinach w drodze przetargu.

Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: wykupu gruntu w Głowaczowej.

Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: wykupu gruntu w Borowej.

Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zmian uchwały nr XIII/111/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowania na poczet środków budżetu gminy 2016 roku na realizację zadania „Budowa boiska i placu zabaw wraz z zagospodarowania terenu w Starej Jastrząbce”

Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr XV/122/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  9 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/112/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  25 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 
Uchwała nr XV/123/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  9 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.
 
Uchwała nr XV/124/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  9 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

Uchwała nr XVI/125/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.

Uchwała nr XVI/126/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Grabinach.

Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Czarna a Gmina Radomyśl Wielki w zakresie przekazywania Gminie Radomyśl wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: powierzenia Gminie Radomyśl Wielki realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.

Uchwała nr XVI/129/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie:  uchylenia uchwały nr V/41/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Czarna.

Uchwała nr XVI/130/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XII/101/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania publicznego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 R Róża – Stara Jastrząbka.

Uchwała nr XVI/131/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/22/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania p.n. ”Przebudowa drogi Powiatowej nr 1184R Przecław – granica powiatu – Chotowa – budowa chodnika w miejscowości Chotowa”

Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

Uchwała nr XVI/133/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  29 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2016 roku na realizację "Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia drogowego".

Uchwała nr XVI/134/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  29 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2016 roku na realizację zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z kanalizacją w miejscowości Stara Jastrząbka etap I, Przeryty Bór etap II, Róża - etap III

Uchwała nr XVI/135/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały LXI/480/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XVI/136/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały LXII/493/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Gminy Czarna z dnia  29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały LXXII/592/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały III/19/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XVI/140/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015XVI/139/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 październikaXVI/139/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października

Uchwała nr XVI/141/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna zgodnie z objaśnieniami.

Uchwała nr XVII/142/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna.

Uchwała nr XVII/143/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Czarna na rok 2016.

Uchwała nr XVII/144/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Uchwała nr XVII/145/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Uchwała nr XVII/146/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: wykupu gruntów w Głowaczowej.

Uchwała nr XVII/147/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: wykupu gruntu w Czarnej.

Uchwała nr XVII/148/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna.

- Mapa

- Ustalenia - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

- Uwarunkowania do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Uchwała nr XVII/149/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Golemki 1/2015 w Gminie Czarna.

Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Czarna na 2016 r.

Uchwała nr XVII/151/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVII/152/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVII/153/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna.

Uchwała nr XVII/154/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała nr XVII/155/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2016 na realizacje zadania z zakresu sporządzenia opinii dotyczącej naruszenia stosunków wodnych.

Uchwała nr XVII/156/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2016 na realizacje zadań z zakresu wykonania dokumentacji geodezyjnej oraz geodezyjnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Uchwała nr XVII/157/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2016 na realizacje zadania z pn. Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach.

Uchwała nr XVII/158/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2016 na realizacje zadania z zakresu remont dróg gminnych.

Uchwała nr XVII/159/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

Uchwała nr XVII/160/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie:  zmiany uchwały nr XVI/140/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr XVII/161/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr XVIII/162/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/154/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała nr XVIII/163/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/112/215 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XVIII/164/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie:  kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała nr XVIII/165/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna.

Uchwała nr XVIII/166/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

Uchwała nr XIX/167/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:  przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna.

Uchwała nr XIX/168/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Chotowej w drodze przetargu.

Uchwała nr XIX/169/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:   sprzedaży nieruchomości w Jaźwinach w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XIX/170/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:  sprzedaży nieruchomości położonej w Starej Jastrząbce w drodze przetargu.

Uchwała nr XIX/171/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:  przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

Uchwała nr XIX/172/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała nr XIX/173/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na rok 2016.

Uchwała nr XIX/174/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

Uchwała nr XIX/175/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

 


data wytworzenia2017-03-21
data udostępnienia2017-03-21
sporządzone przezMateusz Kusek
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin229
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@