Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały 2017 rok Uchwały 2017 rok


 2017 rok

 

            pdf.pngUchwała Nr XXXIV/300/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy na 2017 rok.

            pdf.pngUchwała Nr XXXIV/301/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna na 2017 rok.

            pdf.pngUchwała Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

            pdf.pngUchwała Nr XXXIV/303/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna.

            pdf.pngUchwała Nr XXXXIV/304/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie Czarna na rok 2017”.

            pdf.pngUchwała Nr XXXIV/305/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w Róży w drodze bezprzetargowej.

            pdf.pngUchwała nr XXXIV/306/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

            pdf.pngUchwała Nr XXXIV/307/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Czarna dla Gminnego Zakładu Gospodarki      Komunalnej w Czarnej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

            pdf.pngUchwała Nr XXXIV/308/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w obrębie Głowaczowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

            pdf.pngUchwała Nr XXXV/309/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych W Gminie Czarna.

            pdf.pngUchwała Nr XXXV/310/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

            pdf.pngUchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Gminy Czarnej z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w miejscowości Czarna.

            pdf.pngUchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Gminy Czarnej z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na wykup gruntów w miejscowości Czarna.

            pdf.pngUchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomniku przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Żdżary.

            pdf.pngUchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

            pdf.pngUchwała Nr XXXVI/315/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/237/2016 Rady Gminy z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Dębickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 0+),00-4 +434,00”.

            pdf.pngUchwała Nr XXXVI/316/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017. 

            pdf.pngUchwała Nr XXXVI/317/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/318/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starej Jastrząbce w drodze przetargu.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/319/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w Chotowej w drodze bezprzetargowej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/320/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna na 2017 rok.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/321/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/322/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/323/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/324/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/250/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1293R Chotowa – Borowa w km 2+440 – 4+350 oraz 5+850 – 6+925 w miejscowości Głowaczowa i Borowa”.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/325/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2018 na realizację zadania pn.. „Budowa parku rekreacyjnego – sportowego w miejscowości Grabiny”.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/326/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2018 na realizację zadania pn.” Przebudowa remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Przerytym Borze”.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/327/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVII/328/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVIII/329/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVIII/330/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna "Chotowa-Potok".

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVIII/331/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2018 roku na realizację zadań z zakresu plan zagospodarowania przestrzennego.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVIII/332/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVIII/333/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVIII/334/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXVIII/336/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z persprktywą na lata 2020-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki:

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/337/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/338/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę gruntow w Przerytym Borze.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/338/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/340/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę gruntow w Żdżarach.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/341/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/342/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały  Nr XXVII/237/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka w km 0+0,00-4 + 434,00".

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/343/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały  Nr XXIX/237/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1293R Chotowa-Borowa w km 2+440-4 + 350 oraz 5+850 - 6+925 w miejscowości Głowaczowa i Borowa". 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/344/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/333/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 w sprawie zaciągnięci kredytu długoterminowego.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na 2017 rok.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XXXIX/346/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/347/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniam z wykonania budżetu Gminy Czarna na 2016 rok.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/348/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Czarna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na 2016 rok.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/349/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Golemnki.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/350/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/521/2006 Rady Gminy Czarna z dnia 28.09.2006 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/351/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czarna na lata 2016-2023.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/352/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/353/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/290/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7 +829 -8+537".

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/354/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/355/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: wykupu gruntu w Żdżarach. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/356/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/210/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby  punktów sprzedaży  napojów zawierających  powyżej 4,5 %  alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XL/357/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

            pdf.pngUCHWAŁA  NRXLI/358/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

            pdf.pngUCHWAŁA NRXLI/359/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.

            pdf.pngUCHWAŁA NRXLI/360/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLI/361/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLI/362/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLI/363/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Róży.

            pdf.pngUCHWAŁA  Nr XLI/364/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania  finansowego.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Czrna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2017 rok. 

            pdf.pngUCHWAŁA  Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLII/367/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarna”.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLII/368/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chotowa – działka numer 276/2 na okres powyżej 3 lat.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLII/369/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLII/370/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLII/371/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/364/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLII/372/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/333/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLII/373/2017 Rady Gminy Czrna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2017 rok. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLII/374/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2017 rok.4

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/375/2017 Rady Gminy Czarna z dnia  27 września 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Głowaczowa w drodze przetargu.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/376/2017 Rady Gminy  Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie  sprzedaży nieruchomości w  Jaźwinach w drodze bezprzetargowej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/377/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Żdżary.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/378/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/379/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/380/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Głowaczowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.

            pdf.pngUCHWAŁA  NR XLIII/381/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w miejscowości Czarna w budynku znajdującym się na działce nr 780 przy ulicy Konarskiego 2 na okres powyżej 3 lat.

            pdf.pngUchwała Nr XLIII/382/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/383/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Borowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Borowej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/384/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chotowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Chotowej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/385/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarnej w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Czarnej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/386/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Głowaczowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Głowaczowej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/387/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Grabinach w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Grabinach.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/388/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jaźwinach w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Jaźwinach.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/389/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jaźwinach w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Jaźwinach.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/390/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Róży w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Róży.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/391/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Starej Jastrząbce.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/392/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żdżarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLIII/393/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

            pdf.pngUchwała Nr XLIII/394/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września  2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Czarna w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

            pdf.png POROZUMIENIE o partycypację w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/395/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/309/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/396/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/397/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/398/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/399/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/369/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/400/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czarna na rok 2017. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/401/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna. 

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLIII/402/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych na źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE.

            pdf.pngUchwała Nr XLIV/403/2017 Rady Gminy czarna z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLV/404/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Żdżary oraz ustanowienie służebności gruntowej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLV/405/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLV/406/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLV/407/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31października 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLV/408/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31października 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLV/409/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna na lata 2016 – 2023.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/411/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Borowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Borowej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/412/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarnej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/413/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Grabinach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Grabinach.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/414/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Przyborowie.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Starej Jastrząbce.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV416/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  31 października  2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Głowaczowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Głowaczowej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/417/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  31 października  2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chotowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Chotowej.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/418/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  31 października  2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jaźwinach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jaźwinach.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/419/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Róży w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Róży.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/420/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żdżarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach.

            pdf.pngUchwała  Nr XLV/421/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie uchylenia  Uchwały Nr XLI/360/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 17 lipca 2017 roku  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.

            pdf.pngUchwała Nr XLV/422/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.

            pdf.pngUchwała Nr XLV/423/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLV/424/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/352/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

            pdf.pngUchwała Nr XLV/425/2017 Rady Gminy Czarna z dnia  31 października 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

            pdf.pngUchwała Nr XLV/426/2017 Rady Gminy Czarna z dnia  31 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

            pdf.pngUchwała Nr XLV/427/2017 Rady Gminy Czarna z dnia  31 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

             pdf.pngUCHWAŁA  Nr XLV/428/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

            pdf.pngUchwała Nr XLV/429/2017 Rady Gminy Czarna z dnia  31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.
            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLV/430/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLV/431/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Czarna

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLVI/432/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia  28 listopada 2917  roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarna – działka numer 1181  na okres powyżej 3 lat.

            pdf.pngUCHWAŁA   Nr XLVI/433/2017 Rady Gminy Czarna z dnia  28 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLVI/434/2017 Rady Gminy Czarna z dnia  28 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Golemki.
            pdf.png
Uchwała Nr XLVI/435/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLVI/436/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna.

            pdf.pngUchwała Nr XLVI/437/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna „Grabiny – złoża”.

            pdf.pngUchwała Nr XLVI/438/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLVI/439/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Czarna na 2018 rok.
            pdf.png
Uchwała Nr  XLVI/440/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania  publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

            pdf.pngUchwała Nr  XLVI/441/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna na zaciągnięcie zobowiązania finansowego.

            pdf.pngUchwała Nr  XLVI/442/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna na zaciągnięcie zobowiązania finansowego.

            pdf.pngUchwała Nr  XLVI/443/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

            pdf.pngUchwała Nr  XLVI/444/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLVIII/446/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie regulaminu korzystania z boisk szkolnych funkcjonujących przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLVIII/447/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLVIII/448/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Jaźwiny.

            pdf.pngUchwała Nr XLVIII/449/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.

            pdf.pngUchwała Nr XLVIII/450/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.

            pdf.pngUCHWAŁA NR XLVIII/451/2017 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

            pdf.pngUCHWAŁA Nr XLVIII/453/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

            pdf.pngUCHWAŁA  Nr  XLVIII/455/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.data wytworzenia2017-03-21
data udostępnienia2017-03-21
sporządzone przez
opublikowane przezWaldemar Lipiński
ilość odwiedzin511
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@