Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2017 Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2017


 pdf.pngZarządzenie Nr 167/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2017 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 oraz opracowania na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

 pdf.pngZarządzenie Nr 169/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów

 

 pdf.pngZarządzenie Nr 170/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetu.

 pdf.pngZarządzenie Nr 171/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie podłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarna za 2016 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 172/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 173/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzanie Nr 174/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie nr 175/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzanie Nr 176/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia dla Urzędu Gminy Czarna propozycji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za 2016 rok oraz zastosowania propozycji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok do odliczenia podatku VAT za 2017 rok oraz określenia przekaźnika VAT na 2017 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 177/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 178/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 179/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 180/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.

 pdf.pngZarządzenie Nr 181/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.

 pdf.pngZarządzenie Nr 182/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

 pdf.pngZarządzenie Nr 183/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

 pdf.pngZarządzenie Nr 184/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

 pdf.pngZarządzenie Nr 185/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

 pdf.pngZarządzenie Nr 186/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

 pdf.pngZarządzenie Nr 187/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 188/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publiczego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2016 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 189/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna na rok szkolny 2017/2018.

 pdf.pngZarządzenie Nr 190/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czarna na rok szkolny 2017/2018.

 pdf.pngZarządzenie Nr 191/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 192/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie tygodnioweg obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki w oddziale zróżnicowanym pod względem wieku ucxzniów.

 pdf.pngZarządzenie Nr 192/A/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 193/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 pdf.pngZarządzenie Nr 194/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 195/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 196/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

 pdf.pngZarządzenie Nr 199/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Czarnej

1.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 10 maja 2017r.

2.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 10 maja 2017r.

 pdf.pngZarządzenie Nr 200/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 201/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czarnej.

 pdf.pngZarządzenie Nr 202/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 pdf.pngZarządzenie Nr 203/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 204/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 205/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 5 czerwca 2017 rokuw sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 206/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie mienia komunalnego.

 pdf.pngZarządzenie Nr 207/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie mienia komunalnego.

 pdf.pngZarządzenie Nr 208/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 13 czerwca 2017 rokuw sprawie zmiany w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 209/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 210/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 czerwca 2017 rokuw sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 pdf.pngZarządzenie Nr 213/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 214/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 pdf.pngZarządzenie Nr 216/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2017 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 217/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2017 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 218/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2017 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 221/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2017 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 225/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Czarna na 2017 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Czarna na 2017 rok.

 pdf.pngZarządzenie Nr 227/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Czarna na 2017 rok.

 pdf.png Zarządzenie Nr 228/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 pdf.pngZarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 2  października 2017 roku w sprawie zmiany  w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 10  października 2017 roku w sprawie zmiany  w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 231/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 23  października 2017 roku w sprawie zmiany  w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

  pdf.pngZarządzenie Nr 232/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 23  października 2017 roku w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 pdf.pngZarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 31  października 2017 roku w sprawie zmiany  w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 235/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 14  listopada 2017 roku w sprawie przedłożenia RadzieGminy Czarna, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2018 rok, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna na lata 2018-2030.

 pdf.pngZarządzenie Nr 236/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

 pdf.pngZarządzenie Nr 237/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

 pdf.pngZarządzenie Nr 238/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 239/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017.

 pdf.pngZarządzenie Nr 248/2017 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnadata wytworzenia2017-01-17
data udostępnienia2017-01-17
sporządzone przezTomasz Cyboran
opublikowane przezWaldemar Lipiński
ilość odwiedzin217
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@