Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2015 Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2015


Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarna za 2014 rok.

Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na 2015 rok.

Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na 2015 rok.
 
Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Czarna w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu.
 
Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.
 
Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Czarna na rok 2015.
 
Zarzadzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budrzetu gminy Czarna za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GCKiP w Czarnej za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2014 rok.
 
Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna ma rok 2015.
 
Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.
 
Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.
 
Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.
 
Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.
 
Zarządzenie nr 23/A/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.
 
Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.
 
Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.
 
Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna. załącznik nr 1

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komisji do spraw stypendialnych.

Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r.

Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r.

Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r.
 
Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r.
 
Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. - "Wyprawka Szkolna".

Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania polanu finansowego Gminnego centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2015 roku. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania polanu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2015roku.

Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarna za I półrocze 2015 roku.

Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: likwidacji środka trwałego znajdującego się na stanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Czarnej.

Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 4 września 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r.

Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 8 września 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r.

Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 18 września 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 54/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r

Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 września 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r

Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r

Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 9 października 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015r

Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 12 października 2015 roku w sprawie: likwidacji środków trwałych znajdujących się na stanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, Zespołu Szkół w Chotowej, Zespołu Szkół w Czarnej.

Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 19 października 2015 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 19 października 2015 roku w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o wydani opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wyznaczenia i uprawnienia nauczyciela zespołu Szkół w Czarnej do zastępowania nieobecnego dyrektora ww. szkoły.

Zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 78/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwość spłaty kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

 

Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015.

 

 

 
data wytworzenia2015-01-13
data udostępnienia2015-01-13
sporządzone przezMateusz Kusek
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin172
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@