Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2013 Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2013


Zarządzenie nr CLV/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku - w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu
 
Zarządzenie nr CLVI/2013 z dnia 4 marca 2013 roku - w sprawie: wykonanie uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2013 rok 
 
Zarządzenie nr CLVII/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku - w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2013 opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2013 roku.
 
Zarządzenie nr CLVII/A/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku - w sprawie: zmiany wydatków budżetu Gminy Czarna na 2013 rok.
 
Zarządzenie nr CLXVIII/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku - w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gmine Czarna za 2012r. 
 
Zarządzenie nr CLXIX/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013
 
Zarządzenie nr CLX/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku - w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego
 
Zarządzenie nr CLXI/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku - w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 
Zarządzenie nr CLXII/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna
 
Zarządzenie nr CLXIII/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku - w sprawie: ogłoszenia na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie.
 
Zarządzenie nr CLXIV/2013 z dnia 27 lutego  2013 roku - w sprawie: ustalenia regulamnu na stanowisko dyrektora zespołu szkolno - przedszkolenego
 
Zarządzenie nr CLXIV/A/2013 z dnia 4 marca 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013.
 
Zarządzenie nr CLXV/2013 z dnia 4 marca 2013 roku - w sprawie: zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013. 
 
Zarządzenie nr CLXVI/2013 z dnia 18 marca 2013 roku - w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 
Zarządzenie nr CLXVII/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku - w sprawie: powołania komisji konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego e Przyborowie
 
Zarządzenie nr CLXVIII/2013 z dnia  2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013. 
 
Zarządzenie nr CLXIX/2013 z dnia 28 marca 2013 roku - w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2012 rok.
 
Zarządzenie nr CLXX/2013 z dnia 28 marca 2013 roku - w sprawie: wystąpienia do regionalnej izby obrachunkowej w rzeszowie o wydanie opinii dot. możliwości spłaty rat krzedytu i pożyczki przez Gmine Czarną.
 
Zarządzenie nr CLXXI/2013 z dnia 29 marca 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013
 
Zarządzenie nr CLXXII/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013
 
Zarządzenie nr CLXXIII/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013
 
Zarządzenie nr CLXXIV/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku - w sprawie: przekazenie w nieodpłatne użyczenie Boiska Sportowego w Jaźwinach oraz nieodpłatnego przekazania jego wyposażenia. 
 
Zarządzenie nr CLXXV/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku - w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie.
 
Zarządzenie nr CLXXVI/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku - w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Jaźwinach.
 
Zarządzenie nr CLXXVII/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku - w sprawie: zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna.
 
Zarządzenie nr CLXXVIII/2013 z dnia 8 maja 2013 roku - w sprawie: zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na 2013r.
 
Zarządzenie nr CLXXIX/2013 z dnia 15 maja 2013 roku - w sprawie:  przedstawienia Radzie Gminy Czarna sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012rok.
 
Zarządzenie nr CLXXX/2013 z dnia 17 maja 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013.
 
Zarządzenie nr CLXXXI/2013 z dnia 24 maja 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013.
 
Zarządzenie nr CLXXXII/2013 z dnia 31 maja 2013 roku - w sprawie: zmiany w planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013.
 
Zarządzenie nr CLXXXIII/2013 z dnia 31 maja 2013 roku - w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.
 
Zarządzenie nr CLXXXIV/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013.
 
Zarządzenie nr CLXXXV/2013 z dnia 12 czerwca2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013.
 
Zarządzenie nr CLXXXVI/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku - w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.
 
Zarządzenie nr CLXXXVII/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na 2013r.
 
Zarządzenie nr CLXXXVIII/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku - w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie nr CLXXXIX/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na 2013r.
 
Zarządzenie nr CLXXXX/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku - w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Czarna na rok 2013r.
 
Zarządzenie nr CLCI/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku - w sprawie: zminy Zarządzenia nr CLXXXX/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 15 lipca 2013 roku. w spr. zmiany w budżesie Gminy Czarna na rok 2013.
 
Zarządzenie nr CLCII/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku - w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2013.
 
Zarządzenie nr CLCIII/2013 z dnia 29 lpca 2013 roku - w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CXCIV/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CXCV/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Czarna do podpisywania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr CXCVI/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu gminy Czarna

Zarządzenie Nr CXCVII/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i środków transportowych.

Zarządzenie Nr CXCVIII/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Czarna w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i środków transportowych.

Zarządzenie Nr CXCVIII/A/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego

Zarządzenie Nr CXXIX/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Zarządzenie Nr CC/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCI/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku. w sprawie przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2013-11-14

 

Zarządzenie Nr CCIII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2013 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2013

cz. 1

cz. 2

cz. 3

cz. 4

 

Zarządzenie Nr CCIV/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku. w sprawie zmiany w planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCV/2013 z dnia 6 września 2013 roku. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCVI/2013 z dnia 17 września 2013 roku. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Zarządzenie Nr CCVI/A/2013 z dnia 17 września 2013 roku. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCVII/2013 z dnia 18 września 2013 roku. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCVIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCIX/2013 z dnia 26 września 2013 roku. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Barbarze Sosze – zastępcy dyrektora zespołu szkół w Czarnej

Zarządzenie Nr CCX/2013 z dnia 4 października 2013 roku. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarna na rok 2013-11-14

Zarządzenie Nr CCXI/2013 z dnia 21 października 2013 roku. w sprawie w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCXII/2013 z dnia 25 października 2013 roku. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Czarna do podpisywania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr CCXIII/2013 z dnia 29 października 2013 roku. w sprawie zmiany w planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCXV/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku. w sprawie zmiany w planów wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Zarządzenie Nr CCXVI/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

Zarządzenie Nr CCXVII/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

data wytworzenia2013-02-11
data udostępnienia2013-02-11
sporządzone przezMateusz Kusek
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin113
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@