Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Budżet Gminy  / Budżet 2003
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet 2003 Budżet 2003


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2003 ROK

Gminy Czarna

Nr IV/32/2002

Rady Gminy Czarna

z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie: budżetu Gminy Czarna na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz pkt. 9 lit d i art.51 w związku z art.11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm. , art.124, w związku z art.115 art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr.155 poz.1014 z późn.zm./, i art.400 ust.1 oraz art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska / Dz.U.Nr 62 poz.627 z późn.zm./ - Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:

1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2003 rok w wysokości 17.801.866 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw, w kwocie 1.075.275 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2003 rok w kwocie 19.541.366 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

2. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się :

1) Na wydatki bieżące kwotę 12.016.773 zł, z czego :

a) Na wynagrodzenia i pochodne 7.575.076 zł,

b) Na dotacje 232.983 zł,

c) Na wydatki na obsługę długu 453.025 zł,

d) Na wydatki z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez gminę

2) Na wydatki majątkowe kwotę 7.524.593 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 1.075.275 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

4. Ustala się wydatki w kwocie 81.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł.

3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 1.739.500 zł.

2. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 3.200.000 zł w tym deficytu budżetu w wysokości 1.739.500 zł ustala się długoterminowe kredyty bankowe, oraz pożyczki.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 3.200.000 zł z przeznaczeniem na :

1) Zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji Przyborów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 200.000 zł na okres 5 lat, z terminami spłaty:

- rok 2004 40.000 zł,

- rok 2005 40.000 zł,

- rok 2006 40.000 zł,

- rok 2007 40.000 zł,

- rok 2008 40.000 zł,

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów gminy podatku dochodowego od osób fizycznych.

2) Zadanie inwestycyjne Budowa oczyszczalni ścieków Głowaczowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 1.200.000 zł na okres 5 lat, z terminami spłaty:

- rok 2004 240.000 zł,

- rok 2005 240.000 zł,

- rok 2006 240.000 zł,

- rok 2007 240.000 zł,

- rok 2008 240.000 zł,

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów gminy podatku dochodowego od osób fizycznych.

3) Zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji Grabiny - Głowaczowa w kwocie 1.100.000 zł na okres 5 lat, z terminami spłaty:

- rok 2004 220.000 zł,

- rok 2005 220.000 zł,

- rok 2006 220.000 zł,

- rok 2007 220.000 zł,

- rok 2008 220.000 zł,

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów gminy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wybór banku nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

4) Zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji Czarna - Golemki w kwocie 300.000 zł na okres 5 lat, z terminami spłaty:

- rok 2004 60.000 zł,

- rok 2005 60.000 zł,

- rok 2006 60.000 zł,

- rok 2007 60.000 zł,

- rok 2008 60.000 zł,

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów gminy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wybór banku nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

5) Zadanie inwestycyjne Budowa sali gimnastycznej w Głowaczowej w kwocie 200.000 zł na okres 5 lat, z terminami spłaty:

- rok 2004 40.000 zł,

- rok 2005 40.000 zł,

- rok 2006 40.000 zł,

- rok 2007 40.000 zł,

- rok 2008 40.000 zł,

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów gminy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wybór banku nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

6) Zadanie inwestycyjne Budowa remizy OSP Czarna w kwocie 200.000 zł na okres 5 lat, z terminami spłaty:

- rok 2004 40.000 zł,

- rok 2005 40.000 zł,

- rok 2006 40.000 zł,

- rok 2007 40.000 zł,

- rok 2008 40.000 zł,

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów gminy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wybór banku nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.460.500 zł,

5. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.460.500 zł, w następujący sposób:

1) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę Szkoły Podstawowej w Chotowej w kwocie 52.000 zł,

2) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę Szkoły Podstawowej w Głowaczowej w kwocie 33.500 zł,

3) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę Szkoły Podstawowej w Jaźwinach w kwocie 33.000 zł,

4) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borowej w kwocie 100.000 zł,

5) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na remont Szkoły Podstawowej w Podlesiu w kwocie 37.500 zł,

6) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Róży w kwocie 62.500 zł,

7) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę ujęcia wody w Żdżarach w kwocie 90.000 zł,

8) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej w kwocie 20.000 zł,

9) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Róży w kwocie 10.000 zł,

10) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce w kwocie 10.000 zł,

11) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej w kwocie 80.000 zł,

12) kredyt w BIG Bank S.A. Oddział w Rzeszowie na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce w kwocie 70.000 zł,

13) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci wdociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Jaźwiny w kwocie 50.000 zł,

14) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na remont Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce w kwocie 20.000 zł,

15) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę ujęcia wody Czarnej w kwocie 20.000 zł,

16) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę ujęcia wody w Czarnej w kwocie 16.000 zł,

17) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Stara Jastrząbka w kwocie 40.000 zł,

18) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Jaźwiny w kwocie 44.000 zł,

19) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce w kwocie 40.000 zł,

20) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej w kwocie 40.000 zł,

21) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na remont Szkoły Podstawowej w Przyborowiu w kwocie 20.000 zł,

22) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę wodociągu w Głowaczowej w kwocie 20.000 zł,

23) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej w kwocie 20.000 zł,

24) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Stara Jastrząbka w kwocie 30.000 zł,

25) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę kanalizacji sanitarnej Czarna Golemki w kwocie 40.000 zł,

26) kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej w kwocie 40.000 zł,

27) kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział w Tarnowie na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Róża w kwocie 30.000 zł,

28) kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział w Tarnowie na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Stara Jastrząbka w kwocie 70.000 zł,

29) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji Czarna Golemki w kwocie 80.000 zł,

30) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Stara Jastrząbka w kwocie 60.000 zł,

31) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji Czarna Golemki w kwocie 120.000 zł,

32) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Stara Jastrząbka, Róża dla odcinka w miejscowości Róża w kwocie 38.000 zł,

33) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żdżary w kwocie 24.000 zł,

6. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa Załącznik Nr 5 do uchwały.

4

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w wysokości 189.004 zł i wydatki w wysokości 189.004 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

5

Ustala się dotacje do instytucji kultury w wysokości 169.983 zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały, w tym:

- biblioteki - 82.500 zł,

- Ośrodek Kultury - 87.483 zł.

6

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w kwocie 58.000 zł, w tym: - na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w

kwocie 50.000 zł.,

- na pokrycie różnicy ceny wody w kwocie 8.000 zł.

7

Ustala się dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł:

- dla Gminy Ostrów 5.000 zł.

8

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 416.160 zł i wydatków w wysokości 415.760 zł, jak w Załączniku Nr 8 do uchwały.

9

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 16.427 zł i wydatków w wysokości 16.427 zł, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, do wysokości 3.200.000 zł,

2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działów i paragrafów w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych.

3) Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Załączniki:

*Załącznik nr 1
*Załącznik nr 2
*Załącznik nr 3
*Załącznik nr 4
*Załącznik nr 5
*Załącznik nr 6
*Załącznik nr 7
*Załącznik nr 8
*Załącznik nr 9

data wytworzenia2005-07-21
data udostępnienia2005-07-21
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin253
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@