Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Budżet Gminy  / Budżet 2004
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet 2004 Budżet 2004


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2004 ROK

Gminy Czarna

Nr XV/152/2003

Rady Gminy Czarna

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: budżetu Gminy Czarna na 2004 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.”d”, lit. „i”, pkt.10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.109 ust.1, art.122, 124, 128 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r.Nr 15, poz.148 z późn.zm) Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:

1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2004 rok w wysokości16.202.134 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 528.963 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2004 rok w wysokości 17.547.134 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 528.963 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.345.000 zł.

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.630.000 zł.

5. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.975.000 zł, w tym deficytu w wysokości 1.345.000 zł ustala się pożyczki i kredyty bankowe.

6. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.975.000 zł, w tym deficytu w wysokości 1.345.000 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł.

3

W wykazie stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

4

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 516.661 zł i wydatków w wysokości 516.661 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych jednostek budżetowych w wysokości 193.784 zł i wydatków w wysokości 193.784 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 11.000 zł i wydatków w wysokości 11.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.000 zł i wydatków na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2004 rok na kwotę 70.000 zł jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

6

1. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 55.000 na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na remont drogi powiatowej od skrzyżowania Straszęcin do skrzyżowania w miejscowości Chotowa.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenie, rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki w kwocie 3.800 zł dla gminy Ostrów na rozbudowę wysypiska.

7

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 165.000 zł

- Biblioteki Publiczne - 60.000 zł,

- Ośrodki Kultury - 115.000 zł.

8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działów i paragrafów w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy, z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń.

9

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 400.000 zł.

10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.975.000 zł jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały i spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1.630.000 zł. jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:

*Załącznik nr 1
*Załącznik nr 2
*Załącznik nr 3
*Załącznik nr 4
*Załącznik nr 5
*Załącznik nr 6
*Załącznik nr 7
*Załącznik nr 8
*Załącznik nr 9
*Załącznik nr 10
*Załącznik nr 11data wytworzenia2005-07-20
data udostępnienia2005-07-20
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin272
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@