Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Budżet Gminy  / Budżet 2005


    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet 2005 Budżet 2005


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK
Gminy Czarna
Nr XXIX/289/2004
Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2004

w sprawie: budżetu Gminy Czarna na 2005 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.”d”, lit. “i”, pkt.10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.109 ust.1, art.122, 124, 128 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r.Nr 15, poz.148 z późn.zm) Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:

1

 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 rok w wysokości 22.050.412 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.574.550 zł.

 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2005 rok w wysokości 19.919.886 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.574.550 zł.

 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.130.526 zł.

 2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.130.526 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

 3. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.580.526 zł

 4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 450.000 zł.

 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa Załącznik Nr 4

2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł.

3

W wykazie stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

4

 1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 625.101 zł i wydatków w wysokości 624.582 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 15.000 zł i wydatków w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 60.000 zł i wydatków na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę 60.000 zł jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

6

 1. Ustala się w dziale 600 “Transport i łączność, rozdział 60014 “Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 185.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na remont drogi powiatowej Jaźwiny i remont drogi powiatowej Chotowa,
 2. Ustala się w dziale 600 “Transport i łączność, rozdział 6016 “Drogi publiczne gminne” na wspólną realizację zadania z Gmina Lisia Góra wydatki w kwocie 50.000 zł : remont drogi Podlesie Cypel
 3. W dziale 758 “Różne rozliczenie, rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki w kwocie 5.000 zł dla gminy Ostrów na rozbudowę wysypiska.

7

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 255.500 zł

 • Biblioteki Publiczne - 85.750 zł,
 • Ośrodki Kultury - 169.750 zł.

8

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działów i paragrafów w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy, z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń

9

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 500.000 zł.

10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu gminy w wysokości 450.000 zł jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały i spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.580.526 zł jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:

data wytworzenia2005-05-16
data udostępnienia2005-05-16
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin247
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@