Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo lokalne  / Uchwały Rady Gminy Czarna  / Uchwały Rady kadencja 2002-2006
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały Rady kadencja 2002-2006 Uchwały Rady kadencja 2002-2006


Rok 2005

Uchwała Nr XXX/296/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 20 stycznia 2005roki w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Przyborowie

Uchwała Nr XXX/297/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 20 stycznia 2005roku w sprawie określenia banku kredytodawcy

Uchwała Nr XXX/298/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 20 stycznia 2005roku w sprawie określenia banku kredytodawcy

Uchwała Nr XXX/299/2005 Rady Gminy czarna z dnia 20 stycznia 2005roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego centrum Kultury i Promocji w Czarnej

Uchwała Nr XXX/300/2005Rady Gminy czarna z dnia 20 stycznia 2005roku w sprawie przyjęcia PLANU ROZWOJU WSI CHOTOWA

Uchwała Nr XXX/301/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 20 stycznia 2005roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Uchwała Nr XXX/302/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 20 stycznia 2005roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/186/200 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso bieżących należności z tytułu łącznego zobowiazania pienięznego pobieranych od mieszkańców sołectw na terenie Gminy Czarna

Uchwała Nr XXX/303/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 20 stycznia 2005roku w sprawie stanowiska rady Gminy dotycząca lasów ochronnych

Uchwała Nr XXXI/304/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2005roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXI/305/2005 Rady Gminy czarna z dnia 7 lutego 2005roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXI/306/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2005roku w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarna a Powiatem Debickim na dofinansowanie zadania własnego pod nazwą" Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1184 Przecław -Chotowa"

Uchwała Nr XXXI/307/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2005roku w sprawie wyrażania opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej i przyłączenia do miasta Dębicy części terenu Gminy Czarna

Uchwała Nr XXXI/308/2005 Rady Gminy czarna z dnia 7 lutego 2005roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r


Uchwała Nr XXXI/309/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2005roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r. Nr XXIX/289/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXXI/310/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2005roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Uchwała Nr XXXII/311/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 5 marca 2005roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.

Uchwała Nr XXXII/312/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 5 marca 2005roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

Uchwała Nr XXXII/313/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 5 marca 2005roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku".

Uchwała Nr XXXII/314/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 5 marca 2005roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXII/315/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 5 marca 2005roku w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2005 rok Nr XXIX/289/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Uchwała nr XXXIII/316/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2005roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwa Nr XXXIII/317/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2005rpku w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarna a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego pod nazwą"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1184 Przecław - Chotowa".

Uchwała Nr XXXIII/318/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2005roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn."Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku".

Uchwała Nr XXXIII/319/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2005roku w sprawie ustaenia wysokości najnizszego wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnienia w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy oraz wartości jednego punktu staniowiącego podtawę do sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wymienionych jednostek oświatowych.

Uchwała Nr XXXIII/320/2005 Rady Gminy czarna z dnia 29 marca 2005roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o chrakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna.

Uchwała Nr XXXIII/321/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej

Uchwała Nr XXXIII/322/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2005roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

Uchwała Nr XXXIII/323/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2005roku w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2005 rok Nr XXIX/289/20004 z dnia 30 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXXIV/324/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały rady Nr XXXII/312/2005 rady Gminy czarna z dnia 5 marca 2005 roku w sprawie okreslenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budzetu Gminy czarna, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

Uchwała Nr XXXIV/328/2005 Rady Gminy czarna z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sparwaie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok Nr XXIX/289/2004 z dnia 30 grudnia 2004roku.

Uchwała Nr XXXIV/329/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Uchwała Nr XXXIV/330/2005 Rady Gminy Czarna z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażania opinii planu aglomeracji sporządzonego przez gminę.

Uchwała Nr XXXIV/331/2005 Rady Gminy czarna z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 1) "Żukowice" - utw. Decyzją MOSZNIL GK/wk/MN/2902/97 dnia 1997.08.26 w obrębie miejscowości Jastrząbka Stara, Czarna, Żdżary; 2)"Jastrząbka Stara" - utw. Decyzją MOSZNIL GK/wk/MN/2938/97 dnia 1997.08.26 w obrębie miejscowości Jastrząbka Stara, Róża, Borowa.

data wytworzenia2005-09-30
data udostępnienia2005-09-30
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin228
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@