Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Władze  / Skarbnik
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Skarbnik Skarbnik


Skarbnik

Marta Wstawska

tel.

14 676 10 30   wew. 47

 

 

UCHWAŁA Nr XII/87/2007  w sprawie: Powołania Skarbnika Gminy

 

Do zadań Skarbnika należy:

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.
  W przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, pracą referatu kieruje Zastępcą Skarbnika, który odpowiada za wykonanie zadań i działa w imieniu Skarbnika w zakresie udzielonych mu upoważnień.
 2. Opracowywanie projektów budżetu Gminy.
 3. Opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu.
 4. Opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku,
 5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom poza sektora finansów publicznych w tym w szczególności:
  - nadzorowanie prawidłowego ustalania należności budżetu,
  - sprawowanie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy,
  - czuwanie nad przestrzeganiem zasad i form postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych,
  - nadzór nad właściwym przestrzeganiem i rozliczaniem inwentaryzacji,
  - opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w zakresie gospodarki finansowej, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, planu kont i innych,
 6. Opracowywanie w porozumieniu z Sekretarzem zakresów czynności dla pracowników podległych referatów.
 7. Skarbnik bezpośrednio kieruje:
  - Referatem Księgowości
  - Referatem Podatków,
 8. Realizowanie ustawy o dochodach Gminy, finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,
 9. Współpracowanie w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych, pożyczek niskooprocentowanych i wniosków kredytowych.
 10. Prowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 11. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 12. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy.
 13. Współdziałanie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej,
 14. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Wójta.
 15. W ramach w/w zakresu Skarbnik jest uprawniony do wydawania stosownych poleceń służbowych wszystkim pracownikom Urzędu.


data wytworzenia2012-08-06
data udostępnienia2012-08-06
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin318
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@